DEPRESYON NEDİR? NE DEĞİLDİR?

Kişilerde haftalarca ya da aylarca devam eden bir isteksizlik hali, hayattan zevk alamama, umutsuzluk durumudur. Bireyde kendine güvenin git gide azalması ve yoğun karamsarlık gibi zorlayıcı hisler görülür. Üzüntü ve sıkıntı verici olaylarda üzgün hissetmek normaldir. Depresyon kaynaklı üzgün hissetmek daha farklı boyutta duygular içerir. Bu nedenle depresyon ve üzüntüyü karıştırmamak gerekir.

DEPRESYONDA RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

 • Erken ebeveyn kaybı
 • Madde ve alkol kötü kullanımı
 • Anksiyete bozuklukları
 • Kadın olmak
 • Düşük sosyoekonomik düzey
 • Ayrı yaşama, boşanmış olma
 • İşsizlik
 • Daha önce depresyon geçirmiş olma
 • Yakın zamanda önemli yaşam olayları, stres etkenleri
 • Kişilik yapısı
 • Çocukluk döneminde cinsel veya fiziksel kötü davranılma öyküsü
 • Bazı ilaçlar
 • Hormonsal değişiklikler

ÇOCUKLARDA DEPRESYON GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Evet, çocukluk döneminde de depresyon görülebilir. Tedavi edilmezse eğer uzayabilir ve erişkinlikte de sürebilir. Çocuklarda depresyon belirtileri yetişkinlerden ayrılabilir. Okul reddi, hastalık uydurma, ebeveynlerini kaybetme kaygısı, okul sorunları gibi…

Add Your Comment

Randevu ve Seans Ücretleri