Denizli Aile Terapisti

Aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkilerin, kuralların, rollerin, güvenin ve iletişimin aile danışmanı eşliğinde çözümlenmesine izin veren süreç psikoterapinin bir dalı olarak adlandırılır. Aile ve Çift terapisinde ilk olarak amaçlanan bireylerin birbiri aralarında kurdukları ilişkinin daha sağlıklı bir seviyeye gelerek iletişim sorunlarını çözmektir. Yakın ilişkiler halinde bulunan eşler, ebeveynler ve çocuklar bazı dönemlerde fikir ve düşünce ayrılığı, çatışmalar, güven problemleri…

Learn More

Denizli Pedagog ve Denizli Çocuk Psikoloğu

İnsanların tüm hayatını etkileyen en önemli gelişim evreleri çocukluk ve ergenliktir. Bu önemli dönemleri sağlıklı bir şekilde yaşamak kişinin ileriki dönemlerinde hayatını mutlu ve huzurlu şekilde sürdürmesini sağlamaktadır. Çocuklarda ve ergenlerde görülen bazı problemler biz fark edemesek de yardım çağrısı olarak nitelendirilebilir. Bu yardım arayışlarını duyan bazı anne ve babalar google üzerinden denizli pedagog, denizli çocuk psikoloğu, denizli ergen psikoloğu,…

Learn More

Anksiyete Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Günlük yaşantının vermiş olduğu yorgunluk ve stres zamanla kişilerde endişe hissinin meydana gelmesine neden olabilir. Kaygı bozukluğu olarak da bilinen Anksiyete psikolojik bir rahatsızlık olarak tanımlanmıştır. Halk arasında evham hastalığı olarak da adlandırılan bu rahatsızlık; kişilerde devam eden yoğun endişe hali, korku ve panik atağa neden olmaktadır. Endişe kaynağı tek bir olaya bağlı olmaksızın kişinin evhamlarını ve korkularını kontrol kontrol…

Learn More

Denizli Vajinismus

Vajinismus, temel olarak cinsel yakınlaşma esnasında istemsiz yaşanan vajinal kasılmalar sebebiyle ilişkiye girememe durumudur. Bu kasılmalar kadında var olan kaygılı düşüncelerle birlikte vajinal girişi güçleştiren vücudun verdiği bir tür otomatik tepkidir. Çiftler arasında en çok görülen cinsel sorunlardan biri olan vajinusmus, yaklaşık 100 kadından 10’ unda görülmektedir. Çiftler bu sorunu yaşamasına rağmen uzunca bir süre destek almayarak çözümü erteleme eğilimindedir.…

Learn More

SINAV KAYGISI NEDİR?

Öğrenilen bilginin sınav esnasında etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına müsaade etmeyen, sonucunda başarının da düşmesine neden olan yoğun kaygı durumuna sınav kaygısı denilir.Bireyin sınava yüklediği anlam, sonrası için planladığı yola verilen önem bu kaygının oluşmasına neden olarak gösterilebilir. Bu yoğun kaygı türü bireylerde huzursuzluk, çalışmaya isteksizlik, titreme, endişe, sıkıntı, ağız kuruluğu, iç sıkıntısı, uyku düzeninde bozukluklar, tedirginlik, karın ağrıları…

Learn More

PANİK ATAK

Panik atak, anlık hissedilen yoğun korku bildiren bir tür kaygı bozukluğudur. Nöbetler şeklinde gelişir. Hafif kaygı durumu ile başlayan bu süreç yaklaşık 5 dakika içerisinde doruk noktaya çıkar. Birey atak esnasında kalp krizi geçireceğini, kontrolünü kaybedeceğini, akıl sağlığını yitireceğini, felç geçireceğini ve nefessiz kalıp öleceğini  düşünebilir. Atak sonrasında da kendisini aşırı yorgun hisseder. Bu rahatsızlıkla birlikte sese ve ışığa karşı…

Learn More

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB)

Halk arasında takıntı veya vesvese olarak adlandırılan durumun tıbbi karşılığı obsesyondur. Obsesyon istenmeden gelen, uygunsuz olarak yaşanan ve belirgin sıkıntıya neden olan yineleyici düşünce veya dürtülerdir. Kişinin obsesyonlara tepki olarak yaptığı tekrarlayıcı davranış veya zihinsel eylemlere de kompulsiyon adı verilmektedir. Obsesyonlar ve kompulsiyonlar az oranda tüm bireylerde görülebilir. Ancak bunlar bireyin ilişkilerini, yaşam kalitesini ve işlevselliğini bozuyor ve ciddi aksaklıklara…

Learn More

Koronavirüs Kaygısı

   Ülkemizde mart ayında ilk koronavirüs vakasıyla karşılaşmamız sonucu hayatımızda birçok değişiklik meydana geldi. Daha önce hiç deneyimlemediğimiz durumlarla karşı karşıyayız. Hayatımızı farklı yönlerden etkileyen koronavirüs, doğal olarak toplumun ve bireyin psikolojisini de etkiledi.    Bu salgınla birlikte yaşadığımız en yoğun duyguların başında kaygı gelmektedir. Kaygı, tehlike ya da tehdit karşısında hissettiğimiz bir duygudur. Kaygılandığımızda vücudumuzda fizyolojik değişimler meydana gelir.Otonom…

Learn More

DEPRESYON NEDİR? NE DEĞİLDİR?

Kişilerde haftalarca ya da aylarca devam eden bir isteksizlik hali, hayattan zevk alamama, umutsuzluk durumudur. Bireyde kendine güvenin git gide azalması ve yoğun karamsarlık gibi zorlayıcı hisler görülür. Üzüntü ve sıkıntı verici olaylarda üzgün hissetmek normaldir. Depresyon kaynaklı üzgün hissetmek daha farklı boyutta duygular içerir. Bu nedenle depresyon ve üzüntüyü karıştırmamak gerekir. DEPRESYONDA RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR? Erken ebeveyn kaybı Madde…

Learn More

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ (BDT) NEDİR?

Bilişsel Davranışçı Terapi anlamına gelen Bdt, psikoloji ve psikopatoloji alanının bilimsel bulgularından yola çıkılarak geliştirilen ve uygulandığı danışanlarda azımsanmayacak derecede fayda sağlayan son dönem çağdaş psikoterapi yöntemidir. Bu terapi yönteminde kişinin düşünce ve davranışları üzerine odaklanılır ve duygusal sitemine etki etmeye çalışılır. Bilişsel Davranışçı Terapi’nin fayda sağladığı alanlar; Yaygın Anksiyete Bozukluğu (Kaygı Bozukluğu) Obsesif-Kompulsif Bozukluk (Takıntı) Uyku Bozuklukları                  Depresyon      Sınav…

Learn More

Randevu ve Seans Ücretleri