OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB)

Halk arasında takıntı veya vesvese olarak adlandırılan durumun tıbbi karşılığı obsesyondur. Obsesyon istenmeden gelen, uygunsuz olarak yaşanan ve belirgin sıkıntıya neden olan yineleyici düşünce veya dürtülerdir. Kişinin obsesyonlara tepki olarak yaptığı tekrarlayıcı davranış veya zihinsel eylemlere de kompulsiyon adı verilmektedir.

Obsesyonlar ve kompulsiyonlar az oranda tüm bireylerde görülebilir. Ancak bunlar bireyin ilişkilerini, yaşam kalitesini ve işlevselliğini bozuyor ve ciddi aksaklıklara sebebiyet veriyorsa profesyonel yardım alınması gerekir.

NEDİR BU OBSESYONLAR?

OBSESİF ŞÜPHELER: Aslında yapılan işin yapılmadığına dair oluşan şüphelerdir. Örneğin;

“Ben eşcinsel miyim?”

“Kapıyı kapatmış mıydım?”

“Ütünün fişini çektim mi?”

“Tecavüze uğramış olabilirim, bunu bilmem gerekir”

“Çocuğum başkasından olabilir mi?”

OBSESİF DÜŞÜNCELER: “Eğer sınavı kazanamazsam…”

“Eğer başına bir şey geldiyse…”

“Eğer ……… olduysa/olursa”

“İbadet esnasında cinsel içerikli görüntülerin zihne gelmesi”

“İstemsiz şekilde Allah’a, dine küfürler”

OBSESİF DÜRTÜLER: (Uygunsuz eylemler) “Ya herkesin içinde küfredersem…”

OBSESİF KORKULAR:“Ya zarar verirsem…”

“Ya herkesin içinde eşimle aramızda geçenleri anlatırsam…”

OBSESİF İMGELER: Çocuğunun balkondan düşme görüntüsü…

PEKİ YA TEDAVİSİ?

Bilişsel terapi süreciyle hatalı inançlar değiştirilip yeniden uyarlanır. Davranışçı terapi ile tedavide bireyin belli bir program içinde anksiyete ve kompulsiyonlarını artıran durumların üstüne gidilmesi sağlanmakta ve bir yandan da kompulsiyonlar önlenmektedir. Kompulsiyonların etkin bir şekilde durdurulmasıyla bireylerin kaygıları giderek azalır.

Add Your Comment

Randevu ve Seans Ücretleri